Close

Hvordan virker anlægget?

MED VORES PILEANLÆG GÅR DU FREMTIDEN I MØDE MED GRØN SAMVITTIGHED.​

Knivpumpen

Knivpumpens funktion er at blende det “rå”-tilførte spildevand til en grød, som løbende vil blive pumpet videre til selve pilerensningsanlægget. I praksis fungerer det på den måde, at når brønden, typisk på 200 l, er fyldt 70 % op, starter knivpumpen, som blender spildevandet og pumper det videre. En pumpe til et almindeligt anlæg kører i gennemsnit 48 timer på et år, og det årlige strømforbrug er ca. 200 kr.

afstandsforlængelse af pumpebrønden

Fordelerslange

Vores fordelerslange er en unik patenteret løsning, hvis formål er at fordele spildevandet til hele anlægget. Ved at sørge for at fordelingen af spildevandet bliver balanceret, vil piletræerne opnå bedre forudsætninger for at kunne vækste. Det unikke ved vores design, er at slangen er lavet med en form for “bevægelige læber”, som åbner og lukker sig i takt med, at spildevandet bliver tilført. Når læberne kontinuerligt bevæger sig, undgår man, at de skal renses, som det er tilfældet ved første generations pileanlæg.

Piletræerne

Piletræerne har en afgørende rolle i anlæggets drift. De optagervæske og næringsstoffer mens de tilfører ilt via deres rødder, som hjælper bakterierne i anlægget, til at nedbryde spildevandet.

Kontakt os for en uforpligtende samtale