Close

Sådan foregår det

Hos Dansk Pilerens har vi forsøgt at gøre det nemt for dig

Vi mener ikke, at du skal tænke over din kloakering i hverdagen. Det er en ting, som bare skal fungere. Derfor har vi udviklet et anlæg, som er vedligeholdelsesfrit for dig. Vælger du Dansk Pilerens, får du ikke bare miljørigtig kloakering med økonomiske fordele – du får kloakering, som du først skal skænke en tanke igen efter 25 år.

Sådan foregår det

Indledende samtale

Viser du interesse for vores 2. generations pilerensningsanlæg, tager vi en uforpligtende samtale med dig. Det er vigtigt at pointere, at du som kunde ikke har sagt ja til noget endnu. Den bindende aftale træder først i kraft, når du underskriver den endelige kontrakt og indbetaler start-indskuddet på 2500 kr.

Indledende samtale
Ansoening hos kommunen

Vi ansøger om tilladelse hos din kommune

Når vi har modtaget indbetalingen, sørger vi for resten.
Først starter vi med at søge kommunen om tilladelse til at bygge et pilerensningsanlæg på din grund. Nogle gange kan omstændigheder betyde, at det ikke er tilladt at bygge på en grund. Som regel er tilbagemeldingen fra kommunen dog positiv. Når vi har modtaget accept på ansøgningen, påbegynder vi planlægningen af byggeriet.
 

Anlægget opføres

Når planlægningen er færdig, rykker vi videre til opførelsen af anlægget. Vi vil sammen med jer finde de rette datoer for, hvornår vi skal komme og opføre anlægget.
 – Som udgangspunkt kan vi opføre anlægget hele året, så længe jorden er frostfri, og det ikke regner for meget. – arbejdet tager 2-4 dage.

Opførelse af anlæg
Pilestiklinger plantes

Piletræerne plantes og anlægget tages i brug

Det sidste punktum i forbindelse med byggeriet er, når piletræerne plantes. De markerer nemlig, at pilerensningsanlægget er klar til at blive taget i brug. Træerne kan dog kun plantes i foråret, og anlægget kan derfor kun startes op i denne periode.

Kontakt os for en uforpligtende samtale