Close

Nedsivningsanlæg

Et nedsivningsanlæg er en god løsning, hvis forholdene og afstandskravene tillader det. En kloakmester skal udføre jordbundsundersøgelser og pejle afstanden til grundvand. Anlægget kræver meget lidt vedligeholdelse. Det overholder alle rensekrav og er ikke særligt synligt i terrænet, medmindre det etableres som et hævet anlæg.
Anlægspris Årlig driftsomk. (eksl. vedligeholdelse) Afledningspriser Størrelse Årligt elforbrug Vedligeholdelse
50.000 - 100.000 kr.
800 - 1.000 kr.
0,50 kr.
1 - 2 m2
200 - 500 kr.
N/A

Renseklasser

 • SOP

  Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation

 • SO

  Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation

 • OP

  Reduktion af organisk stof og fosfor

 • O

  Reduktion af organisk stof