På denne side har vi samlet statens miljøkrav til spilderensningsanlæg.

Der opereres hovedsageligt med fire forskellige krav, som afgøres af, hvor spildevandet løber hen. Løber der spildevand ud til mindre vandløb med udløb i søer er reglerne altså anderledes end hvis spildevandet for eksempel- løber ud til større vandløb med direkte forbindelse til en jord.

Du kan læse mere om de fire miljøkrav SOP, SO, O og OP her forneden.