Helt forsimplet kan man sige, at anlægget består af tre dele. Den første del er hele bindeleddet mellem din bolig og pilerensningsanlægget, nemlig en brønd med en pumpe. Dernæst har vi selve bioreaktoren af halm, som er indkapslet i en fiberdug. Fiberdugens formål er at sørge for, at bioreaktoren er lukket tæt. Den sidste del af anlægget er det, som du kan se: Piletræerne, som vokser over jorden.

Anlægget tager alle de flydende og faste stoffer fra vores toilet, vask og bad. Den specielle komposition og de brugte materialer medvirker til, at anlægget er lukket, som skåner naturen for affaldsstoffer og CO2.

1.
Spildevandet løber ned i en brønd med en pumpe, der laver spildevandet til en mos. Herefter pumpes materialet ind og ned i bioreaktoren.

2.
Biologien går i gang med at arbejde. Bakterier og svampe hjælper til at gøre massen modtagelig overfor pilerødderne, der vokser ind i bioreaktoren.

3.
Herefter optager piletræerne næringsstofferne og vandet. Når processen er færdig, kan du glæde dig over hverken at have sendt fosfor kvælstof, mikroplast eller skadelige organismer ud i naturen.

Anden generations pileanlæg er fremtiden

Med vores pileanlæg går du fremtiden i møde med god samvittighed. Faktisk er det ikke kun miljøet og naturen, du gør en tjeneste med et pileanlæg – det er nemlig også meget billigere i drift end konventionelle løsninger, og så skal du heller ikke betale spildevandsafgift til kommunen.

Du er meget velkommen til at ringe til os på +45 70 20 16 70 eller skrive til os via kontaktformularen.

Vi vil gerne dele ud af vores ekspertviden omkring pile- og nedsivningsanlæg, beplantet filteranlæg og biologisk spildevandsrensning.