Close

Bundfældningstank

Bundfældningstanken tilbageholder fedt, papir og andre affaldsstoffer fra spildevandet, inden det bliver ledt videre til renseanlægget. Den renser kun spildevandet for 30 % af det organiske stof og en lille smule fosfor og kvælstof. Det er derfor nødvendigt at supplere tanken med et renseanlæg. Uanset hvilket renseanlæg du vælger, skal du have en ny godkendt bundfældningstank. Udgiften til bundfældningstanken skal derfor altid lægges oven i prisen på den efterfølgende renseløsning. 
Anlægspris Årlig driftsomk. (eksl. vedligeholdelse) Afledningspriser Størrelse Årligt elforbrug Vedligeholdelse
20.000 - 50.000 kr.
1.000 - 5.000 kr.
0 kr.
1 - 2 m2
0 kr.
0 kr.

Renseklasser

 • SOP

  Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation

 • SO

  Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation

 • OP

  Reduktion af organisk stof og fosfor

 • O

  Reduktion af organisk stof