Close

Beplantet filteranlæg

Anlægget er meget synligt men kræver ikke meget plads. Et beplantet filteranlæg er en god og stabil løsning, hvis du skal rense for organisk stof. Et beplantet filteranlæg kan ikke fjerne fosfor.

Anlægspris Årlig driftsomk. (eksl. vedligeholdelse) Afledningspriser Størrelse Årligt elforbrug Vedligeholdelse
75.000 - 110.000 kr.
1.000 - 1.200 kr.
2 kr.
+ 16 m2
200 - 400 kr.
N/A

Renseklasser

 • SO

  Skærpet krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation

 • O

  Reduktion af organisk stof

 • SOP

  Skærpet krav til reduktion af organisk stof og fosfor samt nitrifikation

 • OP

  Reduktion af organisk stof og fosfor