Er nedsivningsanlæg og minirensningsanlæg miljømæssige forsvarlige i fremtiden?

Udledning af mikroplast fra minirenseanlæg og andre renseløsninger, giver stadig udfordringer, og er et uløst problem.

Beskyttelse af vores grundvand og rene drikkevand, har det desværre vist sig, at Natur & Miljøstyrelsen tager meget let på, da man stadig i Danmark tillader direkte nedsivning af spildevand med mikroplast og fosfor til grundvandet, med påstanden om, at det er renseklasse SOP, hvad der over tid aldrig er ført bevis for.

Derimod ligger der fra udlandet dokumentation for, at sedimentet under nedsivnings strenge fra husspildevand, efter få år er mættet med fosfor, som derefter ikke længere kan tilbageholdes, hvorefter der er frit nedløb til grundvandet, hvor det opblandes og dermed kommer ud i vores vandløb.

Mikroplast fra nedsivningsanlæg ender i vores drikkevand

Desværre kan mikroplast fra minirenseanlæg og nedsivningsanlæg som følge af en vægtfylde tæt på 1, også uhindret fra udløbet og nedsivning derfra, blive blandet med vores drikkevand, og med de horisontale grundvands faner transporteret til drikkevandsboringer mange kilometer væk fra nedsivningsområdet. Det er en kendsgerning fra udlandet, som der endnu ikke er blevet taget hånd om i Danmark.

Tag et fælles ansvar for vores miljø – udskift nedsivningsanlæg

Mikroplast udledes til vandløb, grundvandet og havmiljøet, sammen med den mikroplast, der kommer fra det øvrige spildevand. Det er i 2017 endnu ikke blevet sikret, at mikroplast fra centrale rensningsanlæg ikke ender i havmiljøet eller at det udkørte slam til markerne, ikke nedsives til grundvandet.

Spildevandsbekendtgørelsen er nu blevet ændret, således at kommunerne og borgerne selv kan fravælge kravet om etableringen af en mikroplast-forureningskilde, som en bundfældningstank er, hvis der etableres et Cleantech 2 anlæg.

Cleantech 2 – en miljørigtig fremtid

I begyndelsen af 2008 påbegyndtes udviklingsarbejdet, for at finde en optimal løsning. I dag er 2. generations anlægget ”Cleantech 2” nu en realitet.

De forsøgsanlæg, der undervejs har været opbygget og testet, har bidraget til det seneste meget vellykkede fuldskala anlæg – dimensioneret til 170m3/år/energiudgift mindre end 90 øre/m3. Anlægget har nu kørt upåklageligt på tredje år til trods for, at der har været tilført 272m3 spildevand allerede i det første driftsår i forbindelse med beboelsen til en økologisk æbleplantage og mosteri.